Misyon-Vizyon

Misyonumuz

MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuata uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağını bilen, sportif eğitim faaliyetlerini topluma sevdiren ve farkındalık yaratan, insan ilişkilerini geliştirerek sosyal paylaşımı ve desteği arttıran, toplumun bir spor ortamında nasıl davranışlarda bulunması gerekliliğiyle ilgili bilinçlendirmeyi ve sportif ahlak anlayışını kazandıran, okullardaki ve çevredeki yetenekli çocukları ve gençleri spora yönlendiren, ülke sporunun çağdaş ve ileri ülke sevilerine çıkarmak için bilimsel destek ve kaynak oluşturan ve özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlere ulaşan bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Öğretmen adaylarına kişilik özellikleri, yeterlilik ve program açısından bulunması gereken nitelikleri kazandırmak,
İlk ve ortaöğretim düzeyinde çağdaş ve nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmek;
Öğretmen adaylarına mesleki yaşantılarında karşılaşabilecekleri problemlere çözüm üretebilme yeteneği kazandırmak;

Seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi duydukları alana yönelmeleri ve kendilerini yetiştirmelerini sağlamak;
Genel kültür dersleri ile kültürlü ve entelektüel olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

ABDULAZİM KILIÇ
Güncelleme : 12.04.2017 15:45:44